Powered by Smartsupp
Varianta neexistuje

Původní cena 3 207 Kč. Ušetříte 25% (817 Kč) od 1 390 Kč

ks
GC

Jednosložkový univerzální bond (8.generace), kompatibilní se všemi režimy leptání, určený pro přímý bonding, pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity. Více

Kód produktu: P00061 Doprava a platba

G-Premio Bond Dostupnost Cena Množství (ks)
G-Premio BOND 5ml 5ml Do týdne 1 890 Kč
G-Premio BOND 5ml 3x 5ml Do týdne 5 590 Kč
G-Premio BOND 5ml DCA 3ml Refill Do týdne 1 390 Kč

Jednosložkový univerzální bond (8.generace), kompatibilní se všemi režimy leptání, určený pro přímý bonding, pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity.

Proč univerzální?

Univerzální pro všechny techniky leptání
Výběr je na vás! - samoleptání, selektivní leptání, technika total etch

Univerzální pro indikace
Všestranné použití! - přmé výplně, veškeré opravy, řešení hypersensitivity

Univerzální použití
Optimální výkon k rûzným povrchûm! 

Díky kombinaci tří funkčních monomerů:

4-MET pro spolehlivou vazbu na dentin

MDP pro vynikající vazbu ke sklovině a dentinu, k oxidu zirkonu, oxidu hlinitému a obecným slitinám

MDTP - pro vazbu ke slitinám vzácných kovů

Žádné kompromisy u přímých výplní

Rozhodnête se pro...

  • Žádné selhání vazby
  • Žádnou diskoloraci
  • Žádnou pooperační citlivost
  • Žádné chyby
  • Žádné potíže
  • Žádné ztráty

Žádné selhání vazby!

G-Premio Bond vykazuje vynikající vazebnou sílu jak na sklovinu, tak dentin a to bez ohledu na techniku leptání. Zároveñ zajišťuje optimální výkon a trvanlivost v čase.
Jeho unikátní složení, založené na kombinaci tří funkËních monomerû (4-MET, MDP a MDTP), umožñuje stabilní vazbu nejen na zubní struktury, ale také na
kompozity, kovy (včetnê ušlechtilých), zirkon a oxid hlinitý (aluminu). V kombinaci s keramik primerem jako G-Multi PRIMER zajiš†uje trvalou adhezi ke všem druhûm keramiky. Jsme totiž přesvêdčeni, že samostatná silanizace poskytuje nejlepší dlouhodobé výsledky.
Učiňte vše pro bezchybný výsledek!

Již žádné diskolorace!
Díky optimální smáčivosti, schopnosti infiltrace a velmi efektivnímu procesu sušení (5 sekund MAXIMÁLNÍM proudem vzduchu), nabízí G-Premio BOND extrémnê tenkou vazebnou vrtstvu - pouhé 3 µm. Přestože je G-Premio BOND velmi tekutý, obsahuje velké množství plniva a fotoiniciátoru, což napomáhá k dosažení pevné vazebné vrstvy. Tyto vlastnosti, spolu s tím, že G-Premio BOND neobsahuje HEMA, zaručují zachování vazebné vrstvy v čase a brání hydrolýze, vedoucí k diskoloracím.


Zvolte trvalé estetické výsledky!
Žádná pooperační citlivost!
S G-Premio BOND se není tõeba obávat otevřených dentinových tubulû, které mohou vést k pooperační citlivosti. Při použití samoleptací techniky a techniky selektivního leptání, jsou detinové tubuly otevřeny jen nepatrnê. V režimu celkového leptání budou díky výjimečné smáčivosti a schopnosti penetrace G-Premio BOND tubuly plnê infiltrovány.
Eliminujte pacientovy nepříjemné pocity!


Žádné chyby při zpracování!
S G-Premio BOND jsou chyby põi zpracování prakticky vyloučeny.
Kombinací snadného postupu a malé technické náročnosti nabízí G-Premio BOND bêhem práce naprostý klid:
• Vazebná síla je dostačující i v případê, že doba pûsobení nebyla zcela přesnê dodržena
• Krok sušení nelze splést: 5 sekund, MAXIMÁLNÍ proud vzduchu
• Díky vysokému obsahu fotoiniciátoru je polymerace velmi efektivní
• Nažloutlé zabarvení G-Premio Bond př ed polymerací usnadñuje vizuální kontrolu aplikace
Vychutnejte si nenáročný postup!


Žádný stres bêhem práce!
Díky pracovnímu času až 7 minut, po umístêní do aplikační mističky, umožň uje G-Premio BOND práci bez stresu. Také vám nabízí všestranné řešení v jedné lahvičce: přímé bondování,
opravy protetických prací a léčbu hypersenzitivity. Pro svou optimální viskozitu a smáčivost je aplikace velmi snadná: lze konstatovat, že se G-Premio BOND “chová jako voda”.
Zapomeñte na složité postupy!


Žádné časové ztráty!
S G-Premio BOND mûžete ušetřit drahocenný čas především díky velmi rychlému postupu: 25s při samoleptací technice, 50s při technice selektivního nebo celkového leptání. To oceníte zejména v situacích, kdy izolace není zcela optimální nebo při ošetřování dêtských pacientû. G-Premio BOND vám také pomáháminimalizovat ztráty materiálu, a to díky unikátní silikonové lahvičce. Ta umožnuje optimální kontrolu nad dávkováním materiálu a pomocí tenké koncovky dosáhnete menšíchkapek - až 300 dávek z lahvičky. Beze zmêny až do poslední kapky...
Stop ztrátám času a materiálu!

G-Premio BOND DCA 3ml Refill

Aktivátor chemického tuhnutí.